Đây là một chiến dịch quảng cáo quốc gia cho Delight, một bộ chuyển đổi sớm cho quả việt quất khô ở Ấn Độ. Hãy theo dõi khi họ muốn sử dụng Con dấu Blueberry ™ thực! Hàng chục thương hiệu quả việt quất và quốc gia ở Ấn Độ. Cám ơn Raj Kapoor ở Delhi vì đã gửi tin nhắn này! Thực ra anh ấy là người giới thiệu họ với quả việt quất ngay từ đầu!