Dấu hiệu của một chương trình quảng bá thành công là nó tiếp tục! Kiểm tra chiến dịch quảng cáo cho siêu thị Wellcome có quả việt quất Hoa Kỳ. Chương trình cũng giới thiệu các thương hiệu khác. Lưu ý cờ USA và biểu tượng USHBC! Trong cửa hàng, chương trình khuyến mãi tiếp tục với mã QR liên kết khách hàng với Doc Blueberry, người kể câu chuyện về an toàn thực phẩm việt quất của Hoa Kỳ!